Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2013

nigdyniewiesz
2246 67fe 390
.
Reposted fromkartoNik kartoNik viaCryMeARiver CryMeARiver
nigdyniewiesz
6130 bb49 390
magazyn literacko-kulturalny "Chimera", NR 6/2013
Reposted frommarysia marysia viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nigdyniewiesz
nigdyniewiesz
1715 34e4 390
Reposted fromnazarena nazarena viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nigdyniewiesz
6600 69dd 390
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nigdyniewiesz
7539 1e19 390
nigdyniewiesz
6271 23e9 390
Reposted fromMuppet Muppet viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nigdyniewiesz
"Part of Your No" by *TsaoShin (tsaoshin.fans)
nigdyniewiesz
6839 650f 390
Reposted fromzgaga zgaga viachokkie chokkie
nigdyniewiesz
8692 edef 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viachokkie chokkie
nigdyniewiesz
5735 2d3b 390
Reposted fromhimym himym viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
nigdyniewiesz
2610 253a 390
Reposted fromladyvenom ladyvenom viaannnabellle annnabellle
nigdyniewiesz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viachokkie chokkie
nigdyniewiesz
7575 47ec 390
Reposted fromretaliate retaliate viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
Nie skreślaj kogoś tylko dlatego, że do podjęcia pewnych decyzji potrzebuje więcej czasu. To znak, że gdy już się zdecyduje,to nieprędko się wycofa.
Reposted fromsafeway safeway viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
4950 4199 390
Reposted fromMeneroth Meneroth viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej 
— Marcin Świetlicki "Tak, kawiarniany dekadentyzm"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
Najgorsza jest świadomość, że to już nigdy nie wróci.
Reposted frompoppyseed poppyseed viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
4264 c83a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viatatuaze tatuaze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...